ISO 16890

Od lipca 2018 r. nowa norma ISO 16890 weszła w życie w pełnym zakresie i zastępuje dawną normę EN 779: 2012. Okres przejściowy, w którym obie normy są ważne, trwał 18 miesięcy od stycznia 2017 r. Nowa norma ISO 16890 określa i opisuje sprzęt, materiały, specyfikacje techniczne, wymagania, kwalifikacje i procedury w celu uzyskania danych laboratoryjnych dotyczących wydajności i klasyfikacji wydajności na podstawie zmierzonej wydajności frakcyjnej przekształconej w system raportowania efektywności cząstek stałych (ePM).

Zgodnie z tym standardem symbol ePMx opisuje efektywność urządzenia do oczyszczania powietrza dla cząstek o średnicy optycznej między 0,3 μm a X μm. W standardach stosowane są następujące zakresy wielkości cząstek dla wymienionych wartości wydajności:

WYDAJNOŚĆ Zakres wielkości, mm
ISO coarse >10
_e_PM1 0,3 ≤ × ≤10
_e_PM2,5 0,3 ≤ × ≤2,5
_e_PM1 0,3 ≤ × ≤1


Orientacyjne rozmiary zostały wybrane, ponieważ te drobne cząstki kurzu są najbardziej szkodliwe dla ludzi; w związku z tym wymienione rozmiary są używane przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA), Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Unię Europejską (UE) w celu dokonania oceny dowolnego odpowiedniego otoczenia.

Filtry, które są testowane zgodnie z nową normą ISO 16890, spełniają kryteria wysokiej jakości, wydajności i trwałości. Filtry produkowane przez KKB filtr sp. z o.o wykonano na bazie włóknin przetestowanych w niezależnych laboratoriach badawczych, co zapewnia optymalną wydajność i zadowolenie klientów.